Doba praje úverom, úroky  zatiaľ nestúpajú a pre ,,zdravú“ reguláciu zadlžovania sa Slovákov pripravuje Národná banka ďalšie opatrenia. Z najvýraznejších predbežne ohlasovaných pôjde o stanovenie nového  stropu – teda celkového dlhu žiadateľa, ktorý by nemal presiahnuť určitý násobok ročného príjmu. Niektoré zdroje uvádzajú nastavenie tejto hranice ako maximálne zadlženie človeka, ktoré nebude môcť prekročiť  8-násobok jeho čistého ročného zárobku.

„Konkrétny návrh opatrení je v procese prípravy, preto je zatiaľ predčasné hovoriť o jednotlivých detailoch,“ povedala hovorkyňa NBS Martina Vráblik Solčányiová, a ďalej tiež uviedla:  „Domácnosti si naďalej budú môcť zobrať či už úver na bývanie, alebo spotrebiteľský úver, ale je dôležité, aby to bolo v primeranej výške,“

Okrem tohto je v hre aj sprísnenie jestvujúcich opatrení ako je napr. rezerva po odpočte životného minima a zaplatenej splátky, či prepočet pri možnom zvýšení úrokovej sadzby o dva percentuálne body. Medzirezortné pripomienkové konanie k uvedeným opatreniam sa má začať v priebehu marca, a do platnosti by zmeny mohli vstúpiť v júli 2018.

Novinky a aktuality
Pozor na 31.1.2020! Treba podať priznanie k dani z nehnuteľnosti. Ak ste v minulom roku nadobudli nehnuteľnosť, nezabudnite, že máte čas už len do...
Vedeli ste že? Podľa aktuálnej platnej novely zákona  č.182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových...
Dražba bytu neplatiča Zákonné záložné právo v prospech ostatných vlastníkov slúži na zabezpečenie pohľadávok...
V októbri opäť sprísnenie hypoték V rámci jesenných kampaní budú banky apelovať sprísnením podmienok pre úvery a „poslednou...
Hypotekárne výpredaje Slováci využili hypotekárne výpredaje. Aj zo strachu pred úverovými obmedzeniami si v máji...