Na čo si dať pozor pri vyúčtovaní bytu za minulý rok

Dôležité termíny, na ktoré sa oplatí myslieť 
– Do 31. mája vám musí byť predložené ročné vyúčtovanie nákladov na byt za rok 2015. 
– 30 dní je lehota na uplatnenie reklamácie u toho, kto vyúčtovanie vyhotovil a vlastníkovi doručil.
– Po 30-dňovej reklamačnej lehote spravidla do 30 dní sú správcom vyplatené preplatky, ale v tejto lehote musia vlastníci uhradiť aj nedoplatky 
– Pokiaľ ako vlastník s predloženým ročným vyúčtovaním súhlasíte, nič nereklamujete, môžete nedoplatok vyplatiť na účet v banke ihneď po doručení.
– Nedoplatok musíte uhradiť, nakoľko prípadné reklamácie neposúvajú termín úhrady nedoplatku.

Kedy a na koho sa máte obrátiť?

Správca, družstvo, spoločenstvo

– Tí by mali byť prví, na koho sa obrátite, ak nesúhlasíte s vyúčtovaním.
– Písomnú sťažnosť treba doručiť do 30 dní od doručenia vyúčtovania. 
– Správca ju musí vybaviť do ďalších 30 dní.
– Ak si vlastníci zriadili spoločenstvo vlastníkov bytov, kontrolu vykonávajú orgány spoločenstva.
– Pri družstevných bytoch vybavuje sťažnosti kontrolná komisia družstva.

Slovenská obchodná inšpekcia
– Preveruje správne rozúčtovanie studenej vody, elektriny v spoločných priestoroch, používanie výťahov alebo upratovanie bytového domu.
– Kontroluje vyúčtovanie o činnosti a finančnom hospodárení, využívanie fondu opráv a vypracovanie ročného plánu opráv.
– Od 1. mája 2014 robí aj kontrolu správnosti rozúčtovania tepla na vykurovanie a prípravu teplej vody.

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
– Tam treba adresovať svoj podnet v prípade podozrenia, že ceny, ktoré sa platia za teplo, sú vyššie ako maximálne.

Súd
– Ak majiteľ bytu neuspel v predchádzajúcich bodoch, môže skúsiť obrátiť sa so žalobou na súd, aby rozhodol. 

Na čo si dajte pozor vo vyúčtovaní 
– ak nie je doručené do 31. 5., správca porušuje zákon
– do vyúčtovania patria iba náklady na bývanie, ktoré vznikli v roku 2015
– uvádzané údaje musia byť prehľadné a podrobne rozpísané na byt i dom
– pozor na fiktívne sumy za fiktívne služby
– skontrolujte počet osôb v domácnosti, ak sa počas roka zmenil
– skontrolujte si cenu služby – nesmie chýbať a musí byť v správnej výške
– poskytované služby musia byť rozpísané zvlášť s uvedením spôsobu rozpočítavania
– náklady na teplo a vodu musia byť rozpočítané na základnú a spotrebnú zložku
– výsledkom vyúčtovania je rozdiel medzi skutočnými nákladmi a skutočne uhradenými zálohami
– neuhradené alebo iba predpísané zálohové platby sa nezohľadňujú
– súčasťou je aj správa o činnosti správcu
– grafické medziročné porovnanie spotreby energie na vykurovanie a teplú vodu
– súčasťou vyúčtovania zálohových platieb je aj vyúčtovanie fondu údržby a opráv 
– musí byť uvedená lehota na reklamáciu nedostatkov a chýb vo vyúčtovaní

Najčastejšie sa položky vo vyúčtovaní rozpočítavajú:
– podľa nameraných hodnôt:
– dodávky tepla na ústredné kúrenie
– dodávky teplej a studenej vody

Podľa počtu osôb, ktoré obývajú domácnosť (tzv. „osobomesiace“):
– odvoz a likvidácia odpadu
– elektrická energia v spoločných priestoroch (osvetlenie, výťah...)
– upratovanie spoločných priestorov domu

„Na byt“ alebo nebytový priestor:
– havarijná služba
– odmena zástupcovi vlastníkov
– správcovský poplatok

Podľa plochy bytu:
– zrážková voda
– ústredné kúrenie (v prípade, že vlastníci nemajú nainštalované merače tepla v bytoch)

Zdroj: Hospodárske noviny, Spokojné bývanie, Združenie správcov a užívateľov nehnuteľností

TOP
ponuka

Dobrá dispozícia - 2-izbový byt na Medveďovej ulici

Dobrá dispozícia - 2-izbový byt na Medveďovej ulici

Byty
2 izbový byt 
Bratislava-Petržalka (okres Bratislava V)
Rezervované -  2-izbový byt na Medveďovej ulici

Rezervované - 2-izbový byt na Medveďovej ulici

Byty
2 izbový byt 
Bratislava-Petržalka (okres Bratislava V)
Prenájom 2 izbový byt Sklenárova

Prenájom 2 izbový byt Sklenárova

Byty
2 izbový byt 
Bratislava-Ružinov (okres Bratislava II)
Všetky TOP ponuky
Zoznam
nehnuteľností
Kategória Lokalita
Novinky a aktuality
Vedeli ste že? Podľa aktuálnej platnej novely zákona  č.182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových...
Pozor na 31.1.2019! Treba podať priznanie k dani z nehnuteľnosti. Ak ste v minulom roku nadobudli nehnuteľnosť, nezabudnite, že máte čas už len do 31.1.2019...
Dražba bytu neplatiča Zákonné záložné právo v prospech ostatných vlastníkov slúži na zabezpečenie pohľadávok...
V októbri opäť sprísnenie hypoték V rámci jesenných kampaní budú banky apelovať sprísnením podmienok pre úvery a „poslednou...
Hypotekárne výpredaje Slováci využili hypotekárne výpredaje. Aj zo strachu pred úverovými obmedzeniami si v máji...