Pozor na vyúčtovanie bytu | MAXIMREAL

Na čo si dať pozor pri vyúčtovaní bytu za minulý rok

Dôležité termíny, na ktoré sa oplatí myslieť 
– Do 31. mája vám musí byť predložené ročné vyúčtovanie nákladov na byt za rok 2015. 
– 30 dní je lehota na uplatnenie reklamácie u toho, kto vyúčtovanie vyhotovil a vlastníkovi doručil.
– Po 30-dňovej reklamačnej lehote spravidla do 30 dní sú správcom vyplatené preplatky, ale v tejto lehote musia vlastníci uhradiť aj nedoplatky 
– Pokiaľ ako vlastník s predloženým ročným vyúčtovaním súhlasíte, nič nereklamujete, môžete nedoplatok vyplatiť na účet v banke ihneď po doručení.
– Nedoplatok musíte uhradiť, nakoľko prípadné reklamácie neposúvajú termín úhrady nedoplatku.

Kedy a na koho sa máte obrátiť?

Správca, družstvo, spoločenstvo

– Tí by mali byť prví, na koho sa obrátite, ak nesúhlasíte s vyúčtovaním.
– Písomnú sťažnosť treba doručiť do 30 dní od doručenia vyúčtovania. 
– Správca ju musí vybaviť do ďalších 30 dní.
– Ak si vlastníci zriadili spoločenstvo vlastníkov bytov, kontrolu vykonávajú orgány spoločenstva.
– Pri družstevných bytoch vybavuje sťažnosti kontrolná komisia družstva.

Slovenská obchodná inšpekcia
– Preveruje správne rozúčtovanie studenej vody, elektriny v spoločných priestoroch, používanie výťahov alebo upratovanie bytového domu.
– Kontroluje vyúčtovanie o činnosti a finančnom hospodárení, využívanie fondu opráv a vypracovanie ročného plánu opráv.
– Od 1. mája 2014 robí aj kontrolu správnosti rozúčtovania tepla na vykurovanie a prípravu teplej vody.

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
– Tam treba adresovať svoj podnet v prípade podozrenia, že ceny, ktoré sa platia za teplo, sú vyššie ako maximálne.

Súd
– Ak majiteľ bytu neuspel v predchádzajúcich bodoch, môže skúsiť obrátiť sa so žalobou na súd, aby rozhodol. 

Na čo si dajte pozor vo vyúčtovaní 
– ak nie je doručené do 31. 5., správca porušuje zákon
– do vyúčtovania patria iba náklady na bývanie, ktoré vznikli v roku 2015
– uvádzané údaje musia byť prehľadné a podrobne rozpísané na byt i dom
– pozor na fiktívne sumy za fiktívne služby
– skontrolujte počet osôb v domácnosti, ak sa počas roka zmenil
– skontrolujte si cenu služby – nesmie chýbať a musí byť v správnej výške
– poskytované služby musia byť rozpísané zvlášť s uvedením spôsobu rozpočítavania
– náklady na teplo a vodu musia byť rozpočítané na základnú a spotrebnú zložku
– výsledkom vyúčtovania je rozdiel medzi skutočnými nákladmi a skutočne uhradenými zálohami
– neuhradené alebo iba predpísané zálohové platby sa nezohľadňujú
– súčasťou je aj správa o činnosti správcu
– grafické medziročné porovnanie spotreby energie na vykurovanie a teplú vodu
– súčasťou vyúčtovania zálohových platieb je aj vyúčtovanie fondu údržby a opráv 
– musí byť uvedená lehota na reklamáciu nedostatkov a chýb vo vyúčtovaní

Najčastejšie sa položky vo vyúčtovaní rozpočítavajú:
– podľa nameraných hodnôt:
– dodávky tepla na ústredné kúrenie
– dodávky teplej a studenej vody

Podľa počtu osôb, ktoré obývajú domácnosť (tzv. „osobomesiace“):
– odvoz a likvidácia odpadu
– elektrická energia v spoločných priestoroch (osvetlenie, výťah...)
– upratovanie spoločných priestorov domu

„Na byt“ alebo nebytový priestor:
– havarijná služba
– odmena zástupcovi vlastníkov
– správcovský poplatok

Podľa plochy bytu:
– zrážková voda
– ústredné kúrenie (v prípade, že vlastníci nemajú nainštalované merače tepla v bytoch)

Zdroj: Hospodárske noviny, Spokojné bývanie, Združenie správcov a užívateľov nehnuteľností

TOP
ponuka

Rodinný dom v Dunajskej Lužnej

Rodinný dom v Dunajskej Lužnej

Domy a vily
Rodinný dom 
Dunajská Lužná (okres Senec)
2-IZBOVÝ BYT, BOHROVA ULICA, BRATISLAVA PETRŽALKA

2-IZBOVÝ BYT, BOHROVA ULICA, BRATISLAVA PETRŽALKA

Byty
2 izbový byt 
Bratislava-Petržalka (okres Bratislava V)
Všetky TOP ponuky
Novinky a aktuality
Hypotekárne výpredaje Zdroj: Pixabay Slováci využili hypotekárne výpredaje. Aj zo strachu pred úverovými...
Prísnejšie na mladých! Národná banka Slovenska pripravuje ďalšie obmedzenie pre poskytovanie hypoték. Zmeny...
Úverom sa darí, no príde opäť sprísnenie Doba praje úverom, úroky  zatiaľ nestúpajú a pre ,,zdravú“ reguláciu zadlžovania sa...
Stále sa to oplatí Zvýhodnenie úverov pre mladých funguje od januára podľa nových pravidiel.  Doterajšie...
Pozor na 31.1.2018! Treba podať priznanie k dani z nehnuteľnosti. Ak ste v minulom roku nadobudli nehnuteľnosť, nezabudnite, že máte čas už len do 31.1.2018...