Za prestavbu bytu hrozia pokuty

Plánujete vymeniť okná alebo staré umakartové jadro za murované? Nestačí si len nájsť firmu, ktorá celú rekonštrukciu urobí, ale musíte to najprv oznámiť stavebnému úradu.
Väčšina rekonštrukcií v panelových domoch sa týka výmeny bytového jadra, okien, podláh, kúpeľní. Vtedy postačuje ohlásenie drobnej stavby. Avšak napríklad pri zasklievaní lodžií môžete potrebovať stavebné povolenie, ak ide o podstatnú zmenu vonkajšieho vzhľadu stavby. Ako to teda správne rozlíšiť?

Povolenie alebo ohlásenie
Stavebné povolenie treba v prípade, že stavebné úpravy zasahujú do nosných konštrukcií alebo prichádza k zmene v užívaní časti stavby.

Ani menšie úpravy bytu alebo domu nemožno vykonať bez toho, aby sme ich aspoň oznámili.  Stavebnému úradu postačí ohlásenie pri stavbách, ktoré plnia doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe, teda nemení sa nimi vzhľad stavby. Po podaní oznámenia treba počkať, či stavebný  úrad nevyjadrí námietky proti plánovanej rekonštrukcii.

„Najčastejšie nedostatky registrujeme v tom, že pri úpravách sa zasahuje do nosných konštrukcií bez statických posudkov alebo sa robia úpravy nad rámec povolenia. Aj pre stavebné úpravy, ktorými sa nezasahuje do nosných častí budov, je účelné a potrebné dať vypracovať statické posúdenie vzhľadom na priťaženie nosných konštrukcií stavebným materiálom,“ objasňuje Karolína Ducká z tlačového odboru ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja.

Rekonštrukciu oznámte
Ohlásenie drobnej stavby sa rieši len so správcom domu a nie je potrebné prerokovanie na schôdzi vlastníkov. Podľa Zdenky Jurčákovej, odbornej konzultantky Združenia správcov a užívateľov nehnuteľností, každý vlastník bytu by mal však písomne oznámiť ostatným v bytovom dome, že bude vykonávať v určitom čase rekonštrukciu. „Každý vlastník musí dodržiavať aj časový limit, teda po 18.00 hodine nerobiť hlučné práce, nezabezpečovať práce v byte počas nedieľ a sviatkov. Samozrejmosťou by malo byť denné upratovanie spoločných priestorov, ak ich znečistil. Dojednanie používania výťahu, ktorý je spravidla len na prepravu osôb, a nie stavebného materiálu.“ V praxi sa Zdenka Jurčáková stretáva aj s nevôľou vlastníkov v dome pri rekonštrukciách, ktoré trvajú aj dva roky. „Vlastník robí mnohé práce svojpomocne alebo si zoženie remeselníkov za čo najlacnejšie financie, pričom zodpovednosť za poškodenie spoločných častí domu sa mu len veľmi ťažko zosobňuje.“

Zdroj: HN Online, Zuzana Kullová

Novinky a aktuality
Pozor na 31.1.2020! Treba podať priznanie k dani z nehnuteľnosti. Ak ste v minulom roku nadobudli nehnuteľnosť, nezabudnite, že máte čas už len do...
Vedeli ste že? Podľa aktuálnej platnej novely zákona  č.182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových...
Dražba bytu neplatiča Zákonné záložné právo v prospech ostatných vlastníkov slúži na zabezpečenie pohľadávok...
V októbri opäť sprísnenie hypoték V rámci jesenných kampaní budú banky apelovať sprísnením podmienok pre úvery a „poslednou...
Hypotekárne výpredaje Slováci využili hypotekárne výpredaje. Aj zo strachu pred úverovými obmedzeniami si v máji...