Ak ste v minulom roku nadobudli nehnuteľnosť, nezabudnite, že máte čas už len do 31.1.2019 na podanie priznania k dani z nehnuteľnosti.  Rozhodujúci je dátum povolenia vkladu do katastra nehnuteľností.  Ak bol teda vklad na vašu novú nehnuteľnosť povolený v období 2.1.2018 až 1.1.2019 (vrátane),  musíte vyplniť daňové priznanie (stiahnete napr. tu), a podať ho príslušnému správcovi dane. V Bratislave je to pre všetky mestské časti  Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy, Oddelenie miestnych daní, poplatkov a licencií na Blagoevovej ul. č.9, v iných mestách zväčša príslušné oddelenie na mestskom alebo obecnom úrade.  Priznanie je možné doručiť tiež poštou, prípadne niektorí správcovia dane ho umožňujú podať aj elektronicky (v Bratislave to možné je). Treba mať ale  občiansky preukaz s aktivovaným elektronickým čipom, čítačku a zriadený elektronický podpis.

V prípade bezpodielového vlastníctva manželov podáva priznanie len jeden z manželov. V prípade spoluvlastníkov podávajú vlastníci daňové priznanie buď každý do výšky svojho podielu, alebo na základe dohody spoluvlastníkov podá daňové priznanie jeden z nich.

Pozor ale, dátum 31.1. na podanie priznania neplatí,  pokiaľ ste nadobudli nehnuteľnosť dedením. Vtedy ste povinný podať daňové priznanie do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti, ktorá nastáva v prvý deň nasledujúceho mesiaca. Príklad: ak zdedíte byt, dom alebo pozemok 5.2.2019, daňová povinnosť vám vzniká 1.3.2019 a priznanie k dani z nehnuteľnosti ste povinný podať do 31.3.2019.

TOP
ponuka

3 izbový byt na Sputnikovej ulici, krásne prostredie

3 izbový byt na Sputnikovej ulici, krásne prostredie

Byty
3 izbový byt 
Bratislava-Ružinov (okres Bratislava II)
3- izbový byt na Gemerskej ulici

3- izbový byt na Gemerskej ulici

Byty
3 izbový byt 
Bratislava-Ružinov (okres Bratislava II)
1 - izbový byt s loggiou - Novohorská ulica

1 - izbový byt s loggiou - Novohorská ulica

Byty
1 izbový byt 
Bratislava-Rača (okres Bratislava III)
2- izbový byt v rodinnom dome na Širokej ulici Vajnory

2- izbový byt v rodinnom dome na Širokej ulici Vajnory

Byty
2 izbový byt 
Bratislava-Vajnory (okres Bratislava III)
Všetky TOP ponuky
Zoznam
nehnuteľností
Kategória Lokalita Zahraničie
Novinky a aktuality
Vedeli ste že? Podľa aktuálnej platnej novely zákona  č.182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových...
Pozor na 31.1.2019! Treba podať priznanie k dani z nehnuteľnosti. Ak ste v minulom roku nadobudli nehnuteľnosť, nezabudnite, že máte čas už len do 31.1.2019...
Dražba bytu neplatiča Zákonné záložné právo v prospech ostatných vlastníkov slúži na zabezpečenie pohľadávok...
V októbri opäť sprísnenie hypoték V rámci jesenných kampaní budú banky apelovať sprísnením podmienok pre úvery a „poslednou...
Hypotekárne výpredaje Slováci využili hypotekárne výpredaje. Aj zo strachu pred úverovými obmedzeniami si v máji...