Ak ste v minulom roku nadobudli nehnuteľnosť, nezabudnite, že máte čas už len do 31.1.2018 na podanie priznania k dani z nehnuteľnosti.  Rozhodujúci je dátum povolenia vkladu do katastra nehnuteľností.  Ak bol teda vklad na vašu novú nehnuteľnosť povolený v období 2.1.2017 až 1.1.2018 (vrátane),  musíte vyplniť daňové priznanie (stiahnete napr. tu), a podať ho príslušnému správcovi dane. V Bratislave je to pre všetky mestské časti  Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy, Oddelenie miestnych daní, poplatkov a licencií na Blagoevovej 9, v iných mestách zväčša príslušné oddelenie na mestskom alebo obecnom úrade. Výnimočne je možné v niektorých mestách podať priznanie aj  elektronicky. Návod ako priznanie vyplniť a potvrdenie o podaní priznania nájdete tu.

Pozor ale, dátum 31.1. na podanie priznania neplatí,  pokiaľ ste nadobudli nehnuteľnosť dedením. Vtedy ste povinný podať daňové priznanie do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti, ktorá nastáva v prvý deň nasledujúceho mesiaca. Príklad: ak zdedíte byt, dom alebo pozemok 5.2.2018, daňová povinnosť vám vzniká 1.3.2018 a priznanie k dani z nehnuteľnosti ste povinný podať do 31.3.2018.

Novinky a aktuality
Dražba bytu neplatiča Zákonné záložné právo v prospech ostatných vlastníkov slúži na zabezpečenie pohľadávok...
V októbri opäť sprísnenie hypoték V rámci jesenných kampaní budú banky apelovať sprísnením podmienok pre úvery a „poslednou...
Hypotekárne výpredaje Slováci využili hypotekárne výpredaje. Aj zo strachu pred úverovými obmedzeniami si v máji...
Prísnejšie na mladých! Národná banka Slovenska pripravuje ďalšie obmedzenie pre poskytovanie hypoték. Zmeny...
Úverom sa darí, no príde opäť sprísnenie Doba praje úverom, úroky  zatiaľ nestúpajú a pre ,,zdravú“ reguláciu zadlžovania sa...